Yhdistyksen historiaa

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry on perustettu vuonna 1949. Alun perin yhdistys perustettiin suomalaisten paloalalla toimivien korkeakouluinsinöörien yhteiseksi ammatilliseksi yhdistykseksi. Toimintaan osallistui aluksi lähinnä palovakuutusyhtiöiden edustajia. Yhdistyksestä on vuosien saatossa kehittynyt monia eri ammattiryhmiä kokoava paloturvallisuusalan asiantuntijajärjestö.

Jäsenkuntansa avulla yhdistys seuraa alan kehitystä ja uusia tuulia sekä edistää paloturvallisuutta ja vahinkojen ennaltaehkäisyä.

Viime vuosikymmenen merkittävimmät muutokset yhdistyksen toiminnassa olivat, kun vuonna 2008 yhdistyksen sääntöihin täsmennettiin yhdeksi yhdistyksen tarkoitukseksi olla yhdyssiteenä paloturvallisuutta edistävää työtä tekevien asiantuntijoiden välillä ja kehittää heidän ammattitaitoaan. Tämä oli jatkumoa vuodesta 2004, jolloin tehdyssä sääntömuutoksessa yhdistyksen jäseniksi on hyväksytty myös palovakuutusalalla toimivat ammattikorkeakoulu- ja opistoinsinöörit ilman erillistä hyväksyntää yhdistyksen kokoukselta. Olemme myös hyväksyneet jäseniksemme yhdistyksen kokouksissa runsaasti muita paloturvallisuutta edistävää työtä tekeviä ja soveltuvan tutkinnon suorittaneita henkilöitä.

Yhdistys toimi 2000-luvun alussa aktiivisesti ammattikuntansa kouluttajana ATEX-lainsäädännössä ja räjähdysvaarallisten tilojen suojaukselle asetetuissa vaatimuksissa. Tilaisuuksiin osallistui huomattava määrä asiantuntijoita ja palaute oli innostuneen positiivista. Seminaarisarja osoittautui menestykseksi.

Tutustumiskohteinamme ovat olleet mm. Vantaan jätteenpolttolaitos,  Inex Partners Oy:n logistiikkakeskus Sipoossa, Suomen Kansallisooppera, Suomenlinna, Valtiokonttori, Silja Serenade, Vuosaaren satama, Finnair, viihdekeskus Flamingo, Esmi Oy ja Yleisradio.

Yhdistyksen toiminnasta on julkaistu 35-vuotishistoriikki vuonna 1984 ja 50-vuotishistoriikki vuonna 1999. Yhdistyksen toiminnan kehittymisestä tarkemmin voi lukea tuosta 50-vuotishistoriikista.

Voit ladata yhdistyksen historiikit tästä